Współczesne zaburzenia psychiczne

Współczesne zaburzenia psychiczne

Zaburzenia zdrowia psychicznego są najpoważniejszą dolegliwością ludzkości. Dodatkowym problemem jest to, że większość chorych nie korzysta pomocy lekarzy, ani nie jest pod stałym leczeniem. Wciąż także istnieje przekonanie, że korzystanie z pomocy psychologa, czy też psychiatry to wstyd. Niestety przez to, wciąż zwiększa się liczba chorych.

Depresja, jako choroba cywilizacyjna

Najczęściej występującym zaburzeniem psychicznym na świecie jest depresja. Niestety ponad połowa przypadków nie zostaje zdiagnozowana, a zwlekanie z jej leczeniem prowadzi do pogorszenia sytuacji. Im wcześniej, tym skuteczność terapii jest wyższa. Objawia się przewlekłymi zaburzeniami nastroju takimi jak: brak zdolności do przeżywania uczuć, ciągły smutek, spadek zainteresowania swoim życiem, ograniczenie aktywności życiowej, brak energii do wykonywania najprostszych czynności. Dodatkowo może wystąpić apatia, trudności w koncentracji, brak apetytu, bezsenność, unikanie innych ludzi, a także myśli samobójcze. Wywołuje ją zaburzone funkcjonowanie przekaźników synaptycznych, które zmieniają stężenie serotoniny i noradrenaliny.

Zaburzenia lękowe

Mają one wpływ na myślenie, emocje i zachowanie chorego, który doświadcza lęku napadowego lub przewlekłego. Czuje on nieustanny strach, który przeszkadza w codziennym życiu. Mogą pojawić się problemy ze snem, objawy somatyczne, zaburzenia koncentracji oraz problemy z uspokojeniem się. Zaburzenia te występują na skutek czynników biologicznych lub są uwarunkowane cechami osobowości. Jednym z rodzajów tej grupy zaburzeń jest mutyzm wybiórczy. Leczenie musi zostać indywidualnie dobrane do potrzeb chorego. Zachowanie takich osób są bardzo często mylone z nieśmiałością, jednak w rzeczywistości wynikają z innych przyczyn. Zaburzenie to ma podłoże genetyczne i polega na niemożności mówienia w wybranych sytuacjach społecznych.

Uzależnienia

Niekontrolowana potrzeba przyjmowania substancji lub wykonywania jakiejś czynności jest wynikiem uzależnienia. Jednym z najczęściej występujących jest uzależnienie od alkoholu. Chorzy zastępują piciem stopniowo inne swoje potrzeby i staje się ono jedynym ich celem życiowym. Bardzo często zaniedbują swoje rodziny, co prowadzi do ich rozpadu.

Zaburzenia psychiczne a psychoterapia małżeńska

Osoby chore psychicznie, często nie otrzymują wsparcia od najbliższych, szczególnie od partnerów. Niezbędna jest wtedy psychoterapia małżeńska kraków, która pomaga w zrozumieniu problemów i znalezieniu rozwiązań, a także prowadzi do odbudowy relacji.