Psychoterapia CBT - kiedy się ją stosuje?

Psychoterapia CBT - kiedy się ją stosuje?

Psychoterapia CBT, czyli inaczej psychoterapia poznawczo-behawioralna to jeden z najpopularniejszych i najskuteczniejszych nurtów psychoterapii. Ma ona zastosowanie w przypadku wielu zaburzeń, zarówno u dorosłych jak i dzieci. Skoncentrowana jest ona na osiąganie szybkich i długotrwałych rezultatów. W jakich przypadkach stosuje się psychoterapię CBT?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży

U dzieci i młodzieży mogą pojawić się różnego rodzaju trudności i zaburzenia, które mogą wymagać rozpoczęcia psychoterapii. Jest ona niezwykle skuteczna w przypadku takich zaburzeń ze spektrum autyzmu, depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, a także takiego zaburzenia jak mutyzm wybiórczy. Leczenie w psychoterapii CBT polega na rozwiązywaniu problemów na "tu i teraz" i polega na współpracy zarówno terapeuty z dzieckiem, jak i jego rodzicami oraz nauczycielami. Terapia poznawczo-behawioralna ma na celu zmianę wzorców zachowania, a także wyposażenie dziecka w narzędzia, które pomogą mu kontrolować swoje zachowanie oraz emocje.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna dla par

Psychoterapia CBT jest skuteczna także w przypadku par oraz rodzin. Poprawa komunikacji pomiędzy partnerami opartej na wzajemnym szacunku, pomoc w radzeniu sobie z emocjami oraz nauka rozpoznawania emocji partnera to tylko niektóre z elementów, które zawiera psychoterapia małżeńska. Kraków, Wrocław i wiele innych miast w Polsce to miejsca, w których z powodzeniem znajdziemy poradnie psychologiczne, w których zatrudnieni są terapeuci specjalizujący się w psychoterapii par. Pomoże ona zrozumieć problemy pojawiające się w związku i rozwiązać je. Jest to jednak możliwe jedynie w przypadku, gdy dane wykazują chęć współpracy.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna osób dorosłych

Skuteczność psychoterapii CBT została udowodniona naukowo. Koncentruje się na teraźniejszych problemach i skupia się przede wszystkim na rozwiązywaniu problemów. Można powiedzieć, że psychoterapia poznawczo-behawioralna uczy, jak zostać swoim własnym terapeutą i mieć wpływ na swoje samopoczucie. Wyposaża pacjenta w niezbędne narzędzia pomocne między innymi w regulowaniu emocji. Ukazuje także zasoby pacjenta, które mogą pomóc mu skutecznie radzić sobie z problemami. Psychoterapia CBT jest skuteczna w przypadku wielu zaburzeń i problemów, jak depresja, fobie społeczne, zaburzenia lękowe, a także zaburzeń odżywiania i wielu innych.

Psychoterapia jest formą skutecznej pomocy w przypadku wielu problemów oraz zaburzeń. Jest uznawana za jeden z najskuteczniejszych nurtów psychoterapeutycznych, niekiedy łączy się ją również z farmakoterapią.